Ewidencja sprzedaży towarów i usług dotyczy większości przedsiębiorców, którzy oferują swoje produkty osobom fizycznym oraz rolnikom ryczałtowym. Obowiązek ten wypełnia się przy pomocy różnych kas fiskalnych, obecnie istnieją 4 rodzaje tego typu urządzeń/oprogramowania. W niektórych przypadkach jest to wymagane bez względu na obrót firmy, z kolei w pewnych wyjątkach wysokość tych wpływów i należności może zwolnić z konieczności posiadania kasy fiskalnej.

Towary i usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rządowymi poszczególni przedsiębiorcy są zobowiązani do posiadania kasy fiskalne bez względu na uzyskany obrót. Dotyczy to firm oferujących takie produkty jak m.in.: części do silników spalinowych, gaz ziemny, nadwozia do pojazdów silnikowych, napoje alkoholowe, perfumy i wody toaletowe, sprzęt fotograficzny, a także wyroby tytoniowe.

W przypadku niektórych usług również istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży bez względu na obrót, a dotyczy to m.in. usług: kosmetycznych, fryzjerskich, kosmetologicznych, gastronomicznych (lokali stacjonarnych, w tym również sezonowych), doradztwa podatkowego, wulkanizacyjne oraz przewodu osób samochodami (m.in. taksówki).

Ponadto niektóre firmy mają także obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej on-line. A są to np. placówki świadczące usługi w zakresie opieki medycznej, prawnicze, budowlane czy też oferujące paliwa stałe m.in. węgiel.

Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalne – kogo dotyczą i do kiedy obowiązują?

Część przedsiębiorstw może skorzystać ze zwolnienia, które obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku. Dotyczy to m.in.:

wybranych kategorii towarów lub usług np. usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody. Pełna lista dostępna jest do wglądu na stronie rządowej.

sprzedaży towarów i usług osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej bądź rolnikom ryczałtowym, w sytuacji, gdy obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20 tysięcy złotych. Możliwość ta nie dotyczy wcześniej wymienionych towarów i usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *